Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh nového Centra prevence rakoviny, stavby, která bude první svého druhu v České republice. Lokalitou projektu je svažitá parcela na jižním úbočí Žlutého kopce v Brně, náležící do areálu Masarykova onkologického ústavu. Hlavním úkolem Centra prevence je, kromě přirozeného rozšíření areálu stávající nemocnice, zaujmout a oslovit obyvatele města k tomu, aby překonali strach z neznáma, podrobili se preventivní prohlídce a v případě potřeby započali svou léčbu. Budova reaguje na tuto skutečnost a nachází cesty vedoucí nejen k oslovení široké veřejnosti, ale také k pomyslnému propojení přilehlého centra města a okolní obytné čtvrti s nemocničním areálem na Žlutém kopci. Svým prostorovým řešením návrh vytváří dynamickou kompozici budov dotvářející charakteristickou zástavbu nemocnice. Ústředními námětem práce je motiv vratkosti, rovnováhy a cesty, témata, která jsou pro nádorová onemocnění charakteristická.
The objective of the diploma thesis is the new building of Cancer Prevention Centre, first of its kind in the Czech Republic. The site is located on steep terrain of the south hillside of Žlutý kopec in Brno, which is a part of Masaryk Oncological Hospital complex. The aim of the Cancer Prevention Centre is to attract the citizens’ attention and invite them to undergo a preventive medical check-up with the potential to save hundreds of lives every year. The project takes this fact in consideration and strives to find ways leading not only towards establishing new relationship between the building and the public, but also towards connecting the city centre and nearby by residential area with the hospital complex. The three volumes of the buildings create a dynamic composition and therefore complete the characteristic development of Masaryk Oncological Centre. The main concept however revolves around the motive of instability, balance and journey which are all linked to tumour diseases.
Description
Citation
BUZOVÁ, M. Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Jitka Ressová (předseda) Ing. Miroslav Pospíšil (člen) Volf Petr (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO