Nové trendy a materiály používané při konstrukci rámů jízdích kol

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce ve své první části shrnuje vývoj jízdního kola od drezín až po nízká kola se zaměřením na materiál rámu daného bicyklu. Práce také v této části obsahuje přehled drobných konstrukčních úprav, kterými bylo kolo postupně osazováno, jako je například Bowdenova brzda nebo první typ převodového systému. Ve druhé částí práce je popsán princip funkce a druhy odpružených vidlic a kotoučových brzd. Dále je uveden přehled materiálů, které se v současné době používají pro rámy kol se zaměřením na výhody a nevýhody daného materiálů a jeho dalšího předpokládaného uplatnění.
Thesis in its first part summarizes the evolution of the bicycle from the draisine to the low wheels with a focus on the material of the frame of the bicycle. Also discussed in this section is an overview of small structural modifications, which were gradually used on a bike, like Bowden brake or the first type of transmission system. In the second part, the thesis describes the operating principles and types of suspension forks and disc brakes. Mentioned are materials that are currently used for bike frames with a focus on the advantages and disadvantages of each material used and its future anticipated use.
Description
Citation
JELÍNEK, V. Nové trendy a materiály používané při konstrukci rámů jízdích kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Hynek Hadraba, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO