Využití procesorů ARM pro zpracování signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou ARM procesorů na vybraném vzorku od společnosti STMicroelectronics. Práce má dále čtenáři připomenout základní principy analýzy signálů a snaží se o jejich demonstraci na zvolené platformě. Zájemcům o programování vlastního zařízení v jazyce C a JSA nabídne stručný návod na nastavení desky, vývojového studia a kompilátoru. Práce srovnává oba programátorské přístupy z hlediska technického a ekonomického. Důležitým bodem práce je porovnání rychlosti zpracování signálů při různých nastaveních kompilátoru a při použití operací v pohyblivé řádové čárce.
Aim of this bachelor’s thesis is to enlighten its reader on issue of ARM processors on device manufactured by STMicroelectronics. Thesis should also remind the reader the basis of signal processing (DSP) and also tries to demonstrate it on chosen platform. This document also provides a brief tutorial, how to program owned device in C language, how to set up the IDE and compiler. Main goal of this thesis is to compare speeds of digital signal processing in C and ASM, compare speeds of DSP with or without usage of FPU and under different compiler settings.
Description
Citation
VONIČKA, M. Využití procesorů ARM pro zpracování signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO