Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy. Byla vybrána akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ a budou hodnoceny roky 2017 až 2020. První část bakalářské práce je věnována teoretickým pojmům. Druhá část se zabývá praktickým zpracováním pojmů z první části a krátkým představením zvolené společnosti. Budou použity metody finanční analýzy a na základě výsledků těchto metod budou vytvořeny návrhy pro zlepšení finanční situace vybrané společnosti.
The bachelor’s thesis deals with evaluation of business performance by financial analysis instruments. The joint-stock company KRÁLOVOPOLSKÁ was chosen to be analysed from 2017 to 2020. The first part of bachelor’s thesis is devoted to theoretical terms. The second part deals with practical processing of terms mentioned in the first part and also brief description of the chosen company. Methods of financial analysis will be used and depending on the results a few financial changes will be suggested to help the company.
Description
Citation
DOMKOVIČ, M. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Kaňovská - Proč jste si vybral v návrzích Vaší práce pro spolupráci společnost myTimi s. r. o.? - odpovězeno doc. Kaňovská - Prezentoval jste firmě výsledky práce? - odpovězeno doc. Doskočil - K čemu jste ve Vaší práci použil analýzy vnějšího a vnitřního okolí? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO