Analýza Arterial Spin Labeling MRI dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zameriava najmä na perfúzne zobrazovanie metódou arterial spin labeling. Opisuje základné fyzikálne princípy magnetickej rezonancie, rekonštrukciu obrazu z nazbieraných dát, bezkontrastné perfúzne zobrazovanie, princíp a rozdelenie arterial spin labeling techník, kde sa venuje primárne sekvencii FAIR, ktorá patrí medzi techniky impulzného arterial spin labeling. Jedna z častí práce je venovaná tvorbe perfúznej mapy v Matlabe. Výsledky sú vyhodnotené na základe porovnania dát s Matlabu s dátami z programu Paravision Version 5.1. a sú zdiskutované.
This bachelor´s thesis is focusing mostly on perfusion imagining, which is done by the method of arterial spin labeling. It describes physical basics of nuclear magnetic resonance, image reconstruction, perfusion imagining without contrast substances, principles of arterial spin labeling and different ways of arterial spin labeling – mostly FAIR-RARE sequence, which belongs to the pulsed arterial spin labeling. One part of the thesis is dedicated to production of perfusion map in Matlab. Results are evaluated by comparison of data produced in Matlab and data produced in Paravision Version 5.1 and they are discussed.
Description
Citation
GALANOVÁ, Z. Analýza Arterial Spin Labeling MRI dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami. Studentka odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO