Analýza nákupního chování spotřebitele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou chování zákazníků při nákupu uzeniny v supermarketu Albert a specializované prodejně Procházka. V práci jsou zkoumány faktory, které spotřebitele ovlivňují při nákupu, nalezneme zde také matici důležitost - spokojenost. Zjištěné výsledky jsou podloženy informacemi z provedeného výzkumu, který probíhal pomocí osobního dotazování. Po posouzení výsledků jsou formulovány návrhy doporučení, jak pro supermarket, tak i pro specializovanou prodejnu. První část práce obsahuje teoretická východiska práce. V druhé části zpracuji dotazníkové šetření a vyhodnotím získaná data. V poslední části navrhnu vlastní řešení.
Bachelor thesis deals with analysis of customers behavior while buying smoked meat in a supermarket Albert and specialized shop Procházka. Thesis researches factors, which influence a consumer while shopping, we can find here importance - satisfaction matrix too. The results are supported by informations of conducted research, which was taken in both places by questionnaire. After assessment results are formulated draft recommendations as for the supermarket, so for the specialized shop. The first part contains theoretical sollutions to work. In the second part of the survey will process and analyze the data. In the last part I will suggest own solutions.
Description
Citation
VRABCOVÁ, E. Analýza nákupního chování spotřebitele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Ing. Karel Kouřil, Ph.D. Zohlednění vhodného sortimentu v rámci dotazování respondentů. Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - V jaké výši předpokládáte celkové výdaje? Kolik bude vhodné celkem zajistit hostesek ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO