Financování podnikatelských aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je věnována tématu vhodné volby financování podnikatelských aktivit. Zde konkrétněji se budu zabývat vhodnou volbou realizace rekonstrukce pro ubytovnu a areál ubytovny. V teoretické části jsou popsány možnosti financování a možnosti analýzy situace v podniku. V praktické části se využije znalosti z teoretické k provedení analýz podniku, které slouží jako podklad pro návrhovou část, kde je zvolen nejvhodnější způsob.
The bachelor's thesis is focused on the topic of the appropriate choice of financing business activities. Here, more specifically, I will deal with a suitable choice of reconstruction for the hostel and the hostel complex. The theoretical part describes the possibilities of financing and analysis of the situation in the company. In the analytical part, the knowledge from the theoretical will be used to perform analyzes of the company, which serves as a basis for the design part, where the most appropriate method is chosen.
Description
Citation
ALDIN, M. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
otázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - zodpovězeno otázky komise: doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Jaké alternativní metody vyhodnocování nabídek bank byste mohl použít? - nezodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.: Z čeho vycházíte pro stanovení silných a slabých stránek podniku? - částečně zodpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.: Na jakou z v práci uváděných firem se ve svých návrzích zaměřujete? - zodpovězeno Jak chápete pojem situační analýza, co spadá do analýz vnitřního prostředí podniku? - nezodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO