Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocení finanční situace podniku PBS ENERGO, a. s. Práce vychází z provedené finanční analýzy na základě poskytnutých účetních výkazů. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny metody, které byl následně použity v praktické části. Následně jsou představeny návrhy a doporučení pro zlepšení finanční situace podniku.
The bachelor thesis evaluates the financial situation of the company PBS ENERGO, a. s. The thesis is based on the financial analysis on the basis of the financial statements. The theoretical part describes and explains the methods, that were used in the practical part. Sunsequently, the proposals and recommendations to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
SAPOUŠKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Baranyková (člen)
Date of acceptance
2016-02-03
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Doc. Lajtkepová: Čím jsou způsobeny významné meziroční rozdíly cizoměnových tržeb? Jakým způsobem se společnost aktuálně zajištuje proti kurzovému riziku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO