Měření impedance tkáně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou měření odporu kůže stejnosměrným proudem. Popisuje časové změny této hodnoty v závislosti na emoční stabilitě jedince a jeho aktuálním psychyckém stavu. Jedná se o metodu schopnou relativně objektivně porovnávat lidské emoce.
Bachelor thesis deals with the measurement of resistance of the skin with direct current. It describes the changes in the value of time, depending on the emotional stability of the human and his psychological habit. It is a method able describe the relatively objectively and compare human emotions.
Description
Citation
NEJEZCHLEBA, Z. Měření impedance tkáně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Mikuláš Huba, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a s výhradami odpověděl na otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO