Stanovení silových účinků na nákladním přívěsu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením silových účinků na nákladním přívěsu. Přívěs je dvounápravový a jeho celková hmotnost je 18 tun. Cílem práce je analýza základních zatížení působících na přívěs nákladní silniční dopravy. Zatěžovací stavy jsou uvažovány pro stojící a jedoucí vozidlo. Práce se zabývá stanovením základních vztahů pro stojící přívěs, přívěs jedoucí konstantní rychlostí, akceleraci, brzdění, zatáčení a boční vítr. Na závěr práce jsou použity získané vztahy pro výpočet konkrétních výsledků pro zadané a zvolené parametry.
This Bachelor thesis deals with the determination of forces in the truck trailer. It is a two-axle trailer and it’s total weight is 18 tons. The purpose of this thesis is the analysis of basic loads of goods transport by road trailer. The load cases are considered for stationary and moving vehicle. This work deals with identifying the basic relations for stationary trailer, trailer going at constant velocity, acceleration, braking, cornering and side wind. At the conclusion derived relations are used to calculate specific results for given and selected parameters.
Description
Citation
DRAGAN, L. Stanovení silových účinků na nákladním přívěsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO