Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení výkonnosti podniku. Teoretická část práce se věnuje jednotlivým metodám a ukazatelům, které jsou v práci využívány. Ve druhé části práce je představena analyzovaná společnost, na níž jsou aplikovány vybrané ukazatele z teoretické části. V závěru práce se nachází celkové zhodnocení výsledků finanční analýzy včetně vlastních návrhů na zlepšení finanční situace daného podniku.
The bachelor's thesis deals with the issue of evaluating the performance of the company. The theoretical part of the work deals with individual methods and indicators that are used in the work. The second part of the thesis presents the analyzed company, to which selected indicators from the theoretical part are applied. At the end of the work is the overall evaluation of the results of financial analysis, including its own proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
CHALOUPKA, T. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Otázky oponenta: Jaké jsou další možnosti finanční analýzy, kromě obvyklých poměrových ukazatelů a bonitních/bankrotních modelů? - odpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA: Proč jste neprovedl analýzu zásob, které firma vlastní a doporučujete aby firma zásoby prodala? - odpovězeno Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Když navrhujete nábor 20 studentů, máte pro ně nějaký stroj nebo pracovní místo kde budou moci pracovat a kdo se jim bude věnovat? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO