Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Description
Keywords
Citation
JANČOVÁ, V. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Otázky vedoucího: V případě, že by váš návrh byl zrealizován, kterých ukazatelů fin.an. by se tato skutečnost především dotkla a jak (růstem, poklesem)? - odpovězeno Otázky oponenta: 1) Ve své práci jste se nezmínila o webových stránkách hodnocené obchodní korporace. Považujete tuto formu propagace za vhodnou a potřebnou pro podnikání v daném oboru? - odpovězeno 2) Která z Vámi použitých analýz má dle Vašeho názoru význam (nejlepší vypovídací schopnost, nejvíce srozumitelná) pro vedení podniku? - odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA: Z čeho jste stanovovali cenu? - odpovězeno Jaké legislativní změny máte na mysli (byli spomenuté se SWOT analýze)? - odpovězeno doc.Ing. Vojtěch Bartoš, ph.D. Kdyby jste měla finančné prostredky, investovala byste do této firmy? - odpovězeno Snižuje se rentabilita? (Existují indikátory, které nenaznačují, že by měla firma prosperovat.) - odpovězeno Tato firma nemá úrokové krití, ale vy jste dala ukazatel x2 = 0, je to v pořádku? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO