Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
Cílem příspěvku je podat základní informaci o průběhu řešení projektu OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), který se od října 2010 řeší na katedře matematiky (KMA) Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Uvedený projekt je mimo jiné směřován na inovaci struktury, formy a obsahu předmětů vyučovaných katedrou matematiky na šesti fakultách ZČU.
Description
Keywords
Citation
Kvaternion. 2012, 1, č. 1, s. 53-62. ISSN 1805-1332.
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2012/kvat1_separaty/sediva_lavicka.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Citace PRO