Snímač síly s tisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá zdokonalením poslední verze měřicího přípravku, který měl být původně využíván pro prezentační účely. Práce obsahuje teoretický popis použitých prvků, analýzu funkčních nedostatků přípravku a jejich praktické řešení. Také se zabývá rozšířením měřicího přípravku o externí zobrazovací jednotku – elektroluminiscenční displej a jeho řízením. Práce je zakončena návrhem funkčního zařízení, které je připraveno pro prezentační účely.
The aim of this project is to improve last version of strength meter, which was designed for presentation purposes. This project describes theory and principles of used elements and contains analysis of function problems and practically solves them. The practical part also describes, how to extend strength meter with external display unit and how to control it. The final part of this project contains design solution of the device.
Description
Citation
ŠVANCARA, M. Snímač síly s tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO