Návrh marketingové komunikace bakalářského studijního programu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové komunikace bakalářského studijního programu Procesní management Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Práce je rozdělena do tří hlavních oblastí. Teoretická část přibližuje jednotlivé pojmy z marketingu a výzkumnou metodu focus group. Analytická část se zaměřuje na poznání současného stavu a na základě výstupů z jednotlivých analýz jsou v poslední části práce vypracovány návrhy na zlepšení marketingové komunikace studijního programu.
This bachelor thesis focuses on the proposal of marketing communication of the bachelor’s study program Process Management taught at Brno University of Technology Faculty of Business and Management. The thesis is divided to three main parts. The theoretical part describes individual knowledge of marketing and the focus group research method. The analytical part focuses on describing the current state and final proposals of marketing communication of the study program are based on previous analysis outputs.
Description
Citation
GÁL, P. Návrh marketingové komunikace bakalářského studijního programu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Chlebovský: Zkoušel jste získat informace i z jiných regionů v ČR či v zahraničí? - odpovězeno Ing. Konečný: Dle výsledků výzkumu udáváte, že studenti středních škol očekávájí vysokou náročnost studia, ale zároveň přátelské prostředí - jak jsou tyto informace využity u Vašich návrhů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO