Daňové úniky se zaměřením na DPH

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předložená práce pojednává o problematice daňových úniků, a to zejména v oblasti daně z přidané hodnoty. V teoretické části představuje institut daní, jejich vznik a účel. V navazující analytické části práce pak představuje nejčastější formy daňových úniků, jejich detekci a legislativní a další způsoby, kterými v současné době proti nim stát bojuje. Cílem práce je pak představení vlastních návrhů na eliminaci této problematiky, který představuje jak návrhy na zlepšení současného stavu, tak i návrhy zcela nové, které jako soubor opatření mohou pomoci právě v boji státu s již velmi dlouho řešenou problematikou daňových úniků.
The aim of this thesis is about the problematics of tax evasions, especially in the field of the value added tax. In theoretical part it introduces the tax institute, its origin and purpose. In the latter analytical part it introduces most common forms of tax evasions, their detection and legislative and other ways, how state defeats them. The aim of this thesis is introduction of my own suggestions for elimination of those problems, which presents suggestions for improvement of the current situation, and also entirely new suggestions, which as a set of precautions can help the state in fight with long term problematics of tax evasions.
Description
Citation
VONKOVÁ, A. Daňové úniky se zaměřením na DPH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-02-04
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Fedorová: Jaké jsou vaše vlatní návrhy v oblasti boje proti daňovým únikům? Ing. Jakubcová: Co uplatňuje stavební společnost při pořízení materiálu? Jsou připravována nějaká opatření k detekci daňových úniků? K jakým změnám došlo od 1.4 v tuzemském reverse charge? Jaký dopad by měl váš návrh na prodloužení vratek na cash flow firem? Ing. Brychta: Z jakých zdrojů jste čerpala data?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO