Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje přehled metod hodnocení profilových parametrů drsnosti povrchu. Bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a kontaktním přístrojem Taylor Hobson Surtronic 25 bylo provedeno měření dvanácti vzorků. Na základě těchto měření byla provedena analýza rozdílů výsledků hodnocení vybraných profilových parametrů. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro praxi při použití kontaktních a bezkontaktních přístrojů pro hodnocení drsnosti povrchu.
This bachelor’s thesis includes an overview of surface roughness profile parameters‘ evaluation methods. Measurement of twelve samples was carried out using a Talysurf CCI Lite non-contact instrument, and a Taylor Hobson Surtronic 25 contact profiler. An analysis of differences in results of evaluation of selected profile parameters was performed based on these measurements. The conclusions of this thesis include practical recommendations for use of contact and non-contact instruments for surface roughness evaluation.
Description
Citation
ŠPAČKOVÁ, M. Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO