Detekce plagiátů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na detekci plagiátorství u psaných textů, specificky u závěrečných prací na autorově Alma mater. V práci je zhodnocena současná situace automatické detekce plagiátorství česky psaných textů a je proveden teoretický rozbor zaměřený na klasickou detekci pomocí hledání shod v dokumentu s využitím externích zdrojů, zvláště internetu. Práce je ukončena vlastním návrhem automatického detekčního systému a experimentem na 100 náhodně vybraných prací z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.
The Bachelor‘s thesis concentrates on plagiarism detection in written text, mainly final theses in author’s Alma mater. The current situation of automatic plagiarism detection of text in czech language is evaluated and a theoretic analysis directed on classic detection by finding matches in a text with use of external sources, mainly the internet, is made. Project ends with custom concept of automatic plagiarism detection system and with an experiment made on 100 randomly chosen theses from The Faculty of Electrical Engineering and Communication.
Description
Citation
KOBATH, M. Detekce plagiátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO