Stavba v krajině - Winery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Anotace Téma diplomové práce se týká viničního hospodářství u obce Strachotín v blízkosti CHKO Pálava. Jedná se hlavně o návrh objektu nejen na zpracování a výrobu vína, ale také pro degustaci s následnou prohlídkou výrobního procesu. Další částí práce je návrh areálu ubytování, restaurace a wellness centra, který je řešen pomocí nízkoenergetických domů s využitím různých konstrukčních systémů a přírodních materiálů. Celý koncept návrhu by měl vycházet z potenciálu území, využívat místní zdroje a podpořit ekonomický a sociální rozvoj lokality.
The theme of my thesis deals with a winery near to the village Strachotín next to the Protected Landscape Area Pálava. It focuses, in particular, on the design of this object which serves not only to processing and producing of wine but also for degustation followed by the tour of wine production. Another part of my thesis is the design of accommodation, restaurant and wellness center by the means of using low-energy buildings, their various construction systems and natural materials. The whole conception is based on the overall potential of the territory, using the local sources and supporting the economic and social development of the area.
Description
Citation
VACKOVÁ, M. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc. (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen)
Date of acceptance
2009-06-02
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO