Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti MICo, spol. s r. o. v letech 2013-2017 a následné analyzování společnost pomocí finanční analýzy. Součástí práce je také zhodnotit finanční zdraví podniku a jeho prosperitu a následně navrhnout opatření, která povedou ke stabilitě finanční situace firmy.
The bachelor thesis is focused on the assessment of the financial situation of company MICo, spol. s r. o. in 2013-2017. Then, the company will be analyzed with financial analysis. Next step is to evaluace financial health of the company and its prosperity and then suggest precautions, which will lead to stability of financial situation of company.
Description
Citation
PAPÍRNÍKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: nejsou Otázky komise: Mgr. Helena Musilová: V práci navrhujete úrok z prodlení ve výši 10 %, jeho výše se odvíjí ze zákona, může si podnikatel sjednat i jiný úrok z prodlení? Odpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, PhD.: Proč navrhujete společnosti pořízení nového automobilu? V práci uvažujete uzavřít smlouvu o finančním leasingu k pořízení tohoto automobilu, uvažovala jste i o operativním leasingu? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO