Návrh změn/doplnění marketingové komunikace konkrétní papírny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem změn marketingové komunikace vybrané společnosti. Jedná se o společnost Ruční papírna Velké Losiny a.s. Na základě provedených analýz současného stavu jsou navrženy změny, které by měly vést ke zvýšení povědomí společnosti a následnému zvýšení potenciálních zákazníků.
This bachelor thesis's aim is on change analysis proposal in the marketing communication of selected company – Ruční papírrna Velké Losiny a.s.. Suggestions proposed in the thesis are based on the evaluation of the current state of the communication, and should lead to the rise of public awareness of the company, which should subsequently increase its potential number of customers.
Description
Citation
SKŘIVÁNKOVÁ, L. Návrh změn/doplnění marketingové komunikace konkrétní papírny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázka vedoucího – odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Jaké informace vám poskytl dotazník? Jaké je propojení výsledků z dotazníkového setřeni s návrhy v bakalářské práci? - odpovězeno Ing. Rostislav Tesař – Jaká je národnostní struktura návštěvníků? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO