Technologie vytavitelného modelu v současnosti - konkrétní aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce si klade za cíl shromáždit základní informace o současném uplatnění odlitků vyrobených metodou vytavitelného modelu. Je zaměřena na využití těchto odlitků v různých odvětvích průmyslu a na mate-riálu používaném při jejich výrobě. Dále se tato práce zaobírá množstvím těchto odlitků a procentuelním rozpoložením ve světovém i domácím prodeji.
This bachelor thesis proposes to collect basic information regarding existing usage of castings produced by smelting model method. The work is focused on usage of these castings at different industrial branches and ma-terial used at manufacturing of these castings. The work is also engaged in quantity of these castings and percentage share in worldwide and domestic market.
Description
Citation
ROZMAN, J. Technologie vytavitelného modelu v současnosti - konkrétní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Martin Svadbík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO