Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové nástroje posilující konkurenceschopnost společnosti Tesco Stores ČR a. s. s orientováním především na marketingovou komunikaci. Teoretická část se opírá o vysvětlení pojmů konkurence, konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, srovnání s konkurencí a popisuje jednotlivé marketingové nástroje. Druhá analytická část popisuje konkrétní společnost, je zde provedena analýza zákazníka pomocí dotazníkového šetření, dále srovnání s konkurencí a komunikační mix společnosti. Poslední část je věnována návrhům na zlepšení konkurenceschopnosti podniku.
This thesis focuses on marketing tools, strengthening the competitiveness of Tesco Stores ČR a. s. with orienting primarily on marketing communication. The theoretical part is based on the explanation of the terms competition, competitive advantage, competitiveness, compared with the competition, and describes the different marketing tools. Second analytical section describes specific company, there is an analysis of the customer using a questionnaire, as well as comparisons with competitors and communications mix of companies. The last section is devoted to proposals to improve the competitiveness of the company.
Description
Citation
ROZSYPALOVÁ, L. Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno doc. Zinecker: Do jaké míry jste se zabývala otázkou jaké statistické metody pro práci použít? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO