Návrh segmentace podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh segmentace trhu podniku Axima s. r. o. K zhodnocení využívá vybraných marketingových metod. Na základě zjištěných skutečností poskytuje návrh na úpravy a změny v segmentaci podniku.
Bachelor thesis focuses on the proposal of market segmentation company Axima s.r.o. To assess the use of selected marketing methods. Based on the findings, suggests the proposal for modifications and changes in business segmentation.
Description
Citation
JANSA, J. Návrh segmentace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Vedoucí práce a oponent otázku nepokládají. Ing. František Bednář Uvažoval jste ve své práci i geografickou segmentaci trhu? Otázka zodpovězena částečně. Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. Jakou formou uděláte segmentaci? Použijete speciální software? Otázka zodpovězena částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO