Portfolio cenných papírů na českém kapitálovém trhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce „Portfolio cenných papírů na českém kapitálovém trhu“ se zabývá výběrem akcií do portfolia s využitím fundamentální a technické analýzy. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky kapitálového a akciového trhu následován praktickou částí, která spočívá ve výběru optimální varianty investování 1 000 000 Kč.
The following work, regarding the Bachelor’s degree “Portforlio securities in the Czech capital market,” deals with selecting shares into the portfolio using a fundamental and technical analysis. The work includes a theoretical input to the issue of the capital market and the stock market followed by a practical part that consists of selecting the optimal investment options with 1,000,000 Kc.
Description
Citation
SEMELA, P. Portfolio cenných papírů na českém kapitálovém trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) Mgr. Miroslav Penka (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO