Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností strukturální politiky v ČR po vstupu do EU. Praktická část bakalářské práce uvádí realizovaný projekt Mlýnský náhon Tasovie, který byl spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.
The aim of the thesis is the basic characteristic of the functioning of EU structural policy and the Czech Republic. The theoretical part deals with the history of the EU, the development of EU structural policy, including tools for its application and continuity of structural policy in the Czech Republic after accession to the EU. The practical part of the thesis presents the completed project Leat Tasovie, which was co-funded by the European Union under the Operational Programme Environment.
Description
Citation
MARŠOUNOVÁ, E. Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO