Tactus

Abstract
Tato bakalářská práce navazuje na moji předešlou prostorovou tvorbu v oblasti 3D tisku.Socha je vytvořena z podpor ve 3D programech a převedená do reality za pomoci tisku. Výsledkem je tak totemový pilíř vytištěn z materiálu PETG.
This bachelor thesis builds on my previous 3D printed works in space. The sculpture is made out of support structure in 3D software and shifted into reality using print. The result is a totem pylon printed out of PETG material.
Description
Citation
ZELENÝ, T. Tactus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Milan Houser (předseda) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen) MgA. Břetislav Malý (člen)
Date of acceptance
Defence
Student zahájil obhajobu představením svého díla s názvem Tactus. Následovaly posudky vedoucího práce a oponentky. Oba posudky doporučily práci k obhajobě. Oponentka vznesla několik otázek, které student vysvětlil. Následující volnou diskuzi zahájil Sterec s otázkou postihující, jak koncepci, tak i formu díla. Následující diskuze se vztahovala k dílu v širším kontextu 3D tisku spíše v kladném duchu. Diskuze se zúčastnily všichni členové komise. Poté byla diskuze a celá obhajoba ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO