Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moje bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti vybraného podniku Budějovický Budvar, n.p. pomocí nástrojů finanční analýzy za období 2015–2019. Celá práce je dělena do čtyř částí. V první části je uveden hlavní cíl práce a metodika, dle které bude cílů dosaženo. V druhé je popsán teoretický základ práce. Následující část se zabývá již vybraným podnikem, v němž jsou následně aplikovány vybrané metody, a reflektuje výsledné hodnocení podniku. Závěrečná část komentuje návrhy na zlepšení dané situace podniku.
My bachelor thesis is focused on evaluating the performance of the selected company Budweiser Budvar using financial analysis tools for the period from 2015-2019. The whole work is divided into four parts. The first part contains the main objective of the work and the methodology according to which the objectives will be achieved. The second part describes the theoretical basis of the work. The following part deals with the already selected enterprise in which the selected methods are applied and reflects the final evaluation of the company. The final part comments on suggestions for improveing the company's situation.
Description
Citation
SOBOTKOVÁ, N. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Petr Kupčík, Ph.D. Nejčastější lidské pochybení v zaměstnání? Dopad legislativní změny, jak se to dotklo analyzované společnosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO