Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením vývoje hospodaření a fundraisingových aktivit vybrané nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Úvod vykazuje shrnutí cílů této bakalářské práce a metody, které byly použity k jejich dosažení. Část, která následuje poté je zaměřena na teoretické prameny literatury, které jsou nedílnou součástí podkladů pro zpracování analytické části. Data, která jsou získána z analytické části slouží pro zhodnocení toho, jakým způsobem se vyvíjelo hospodaření a fundraisingové aktivity obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, a na základě kterých je vytvořeno vlastní zpracování návrhů pro možnosti řešení nových způsobů získávání finančních prostředků, které jsou nezbytné pro zajištění chodu hlavní činnosti organizace.
This bachelor's thesis is focused on the evaluation of the development of the economic and fundraising activities of a selected non-governmental non-profit organization, the general benefit company People in Need. At the beginning, the goals of the work and the methods used to achieve them are defined. The following part includes the theoretical starting points needed for processing the analytical part. On the basis of the data from the outputs of the analyzes carried out, a summary evaluation of the development of economic and fundraising activities follows, from which proposals for solving new possibilities of obtaining funds needed to ensure the operation of the main activity of this organization are derived.
Description
Citation
SVATOŠKOVÁ, J. Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Dagmar Kalová (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce: nebyly Otázky oponenta práce: zodpovězeny Ing. Šimeček: Proč jste zvolila konkrétně tuto neziskovou organizaci? - zodpovězeno Ing. Sághy Estélyi: Má zkoumaný podnik zkušenost s účastí na veletrzích? Byly by přínosy z účasti na veletrzích vyšší než náklady? - zodpovězeno Ing. Gláserová: Použije nezisková organizace vybrané peníze v rámci dané sbírky pouze na daný účel? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO