Povlakování nástrojů PVD technologií HiPIMS

but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Využití povlakování pro třískové obrábění zodpovězeno 2. Výhoda multi-vrstvých povlaků. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězenycs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorHavlíková, Terezacs
dc.contributor.refereeOhnišťová, Petracs
dc.date.accessioned2022-06-23T06:57:28Z
dc.date.available2022-06-23T06:57:28Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje studiu PVD metod povlakování nástrojů se zaměřením na technologii HiPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering). V rámci rešerše jsou nejprve představeny PVD metody povlakování, následně jsou popsány základní fyzikální procesy a charakteristiky magnetronového naprašování a nakonec je analyzována moderní povlakovací technologie HiPIMS. Cílem experimentální části této práce je ověřit vhodnost (Al,Ti)N povlaku naneseného pomocí technologie HiPIMS na průvlak pro tažení drátu za studena. V rámci zkoušek jsou vyhodnoceny a porovnány výsledky povlakovaného a nepovlakovaného nástroje, se zaměřením na opotřebení nástroje, dále pak výslednou kvalitu a tepelné ovlivnění taženého drátu.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is aimed on the study of PVD coatings of tools with a focus on HiPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering) technology. As part of the research, the PVD coating methods are presented, then the basic physical processes and characteristics of magnetron sputtering are described and finally the HiPIMS technology is analysed. The aim of the experimental part of this study is to evaluate (Al,Ti)N coating deposited by HiPIMS technology on a wire drawing die. For coated and uncoated die, the wear of the die, surface quality and thermal impact on the wire are observed and compared.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHAVLÍKOVÁ, T. Povlakování nástrojů PVD technologií HiPIMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140118cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207655
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHiPIMScs
dc.subjectpovlakovánícs
dc.subjectPVDcs
dc.subjectnaprašovánícs
dc.subjectprůvlakcs
dc.subjectHiPIMSen
dc.subjectcoatingen
dc.subjectPVDen
dc.subjectsputteringen
dc.subjectdrawing dieen
dc.titlePovlakování nástrojů PVD technologií HiPIMScs
dc.title.alternativeCoating of tools by the PVD HiPIMS technologyen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-22-13:50:45cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140118en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.23 08:57:28en
sync.item.modts2022.06.23 08:13:35en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140118.html
Size:
8.16 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140118.html
Collections