Návrh kultivátoru pro agregaci s traktorem 75k

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem plně neseného kultivátoru do tříbodového závěsu traktoru, kat. 2N/2. Byla provedena krátká rešerše obdobného zařízení a traktorů odpovídající výkonové řady. Koncept je navržen a podložen analytickými výpočty rozměrových a funkčních vlastností. Pevnostní výpočty jsou provedeny podle standardu, kontrolována jsou kritická místa zařízení. Práce obsahuje obrázky 3D modelů a výkresovou dokumentaci.
This bachelor's thesis deals with the design of a fully mounted cultivator in a three-point tractor hitch, cat. 2N/2. A short search of similar equipment and tractors of the corresponding power range was performed. The concept is designed and based on analytical calculations of dimensional and functional properties. Strength calculations are performed according to the standard, critical points of the equipment are checked. The work contains pictures of 3D models and drawing documentation.
Description
Citation
KRUTSKÝ, L. Návrh kultivátoru pro agregaci s traktorem 75k [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Jakým způsobem byste navrhl nastavování drobícího válce tak, aby obsluha jej obsluha nemusela nastavovat na 2 místech jak máte navrženo, ale pouze na jednom a blíže kabině? - odpovězeno 2. Popište výhody technologie Strip-Till oproti klasickému zpracování půdy. - odpovězeno 3. Odůvodnění zvolené radličky. - odpovězeno 4. Síly ovládaci mechanismus zdvihu válce. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO