Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení - Ammann Czech Republic, a. s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hodnocení finanční situace podniku Ammann Czech Republic a. s. v této bakalářské práci je založeno na finanční analýze vycházející z účetních dat za roky 2010 - 2012 poskytnutých firmou (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash-flow). Součástí práce je návrh a doporučení na zlepšení situace v problémových oblastech finančního hospodaření.
The evaluation of the financial situation in the Ammann Czech Republic plc. company in this bachelor’s thesis is based on financial analysis coming out of the financial statement in the years 2010 - 2012 provided by the company (balance sheet, profit and loss statement and cash flow statement). The thesis includes proposals and recomendations how to improve weakness in financial management.
Description
Citation
PROCHÁZKA, J. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení - Ammann Czech Republic, a. s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Bačík: Máte představu jaká je sazba faktoringové společnosti? - zodpovězeno Ing. Karas: Zabýval jste se vyjednávací silou společnosti? Mají silnou vyjednávací pozici pro zavedení konsignačních skladů? - zodpovězeno Ing. Karas: Co je nevýhodou Vašeho řešení? - zodpovězeno Ing. Karas: Jak jste řešil dlouhodobý dluh, který má tato společnost vůči mateřské společnosti? - zodpovězeno Ing. Bačík: Proč jste pro finanční analýzu zvolil pouze tří leté období? Proč jste nepoužil delší období? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO