Výběr a implementace informačního systému pro firmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na výber a implementáciu informačného systému pre firmu s rozsiahlou skladovou zásobou, zaoberajúcou sa tvorby verejných a súkromných podujatí. Firma má značné požiadavky na kvalitu, jednoduchosť, efektivitu a cenu ktoré budú zohľadnené pri výbere systému. Po výbere informačného systému bude vypracovaný postup implementácie a kalkulácia nákladov.
The bachelor thesis is focused on the selection and implementation of an information system for a company with a large stock, dealing with the creation of public and private events. The company has significant requirements for quality, simplicity, efficiency and cost that will be taken into account when choosing a system. After selecting the information system, the implementation process and costs calculation will be developed.
Description
Citation
MICHÁLEK, M. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Jan Luhan, Ph.d., MSc. Z čeho jste čerpal při sestavování předností a nedostatků tohoto systému? Z čeho jste čerpal SWOT analýzu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO