Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. V teoretické části se zabýváme logistikou obecně, jejím členěním, materiálovými toky. V analytické části práce se zabýváme výrobní logistikou ve společnosti Daido Metal Czech s.r.o.. Na základě analytických zjištění bakalářská práce obsahuje návrhy na zlepšení materiálových toků v podniku.
Bachelor thesis deals with the study of production logistics in the selected company. The theoretical part deals with the logistics in general, the division, the material flows. In the analytical part of the work we deal with the production logistics in the company Daido Metal Czech Ltd.. Based on the analytical findings the bachelor work includes suggestions to improve the material flow in the company.
Description
Citation
BĚLOVSKÝ, P. Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
Otázky vedoucího – odpovězeno. Otázky oponenta – odpovězeno. Ing. Pavel Holek: Připomínka - ujasněte si co je investice a co je náklad. Odpovězeno doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.: Proč nemáte srovnání investice a návratnosti v práci? Odpovězeno Z čeho plyne nová naměřená norma? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO