Typy obalů a jejich zastoupení v komunálních odpadech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá typy obalových materiálů, související legislativou a využitím obalů v praxi. Rešeršní část práce představuje jednotlivé typy materiálů a jejich charakteristiky. Významnou součástí zpracovávání odpadu je recyklace a využití obalového odpadu. Práce představuje odlišné recyklační principy pro jednotlivé materiály. Praktická část analyzuje jednotlivé zastoupení materiálů obalů vybraných spotřebních výrobků.
The bachelor thesis deals with the types of packaging materials, related legislation and the use of packaging in practice. The research part of the work presents individual types of materials and their characteristics. An important part of waste treatment is the recycling and utilization of packaging waste. The work presents different recycling principles for individual materials. The practical part analyzes the individual representation of packaging materials of selected consumer products.
Description
Citation
KOSTKOVÁ, K. Typy obalů a jejich zastoupení v komunálních odpadech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka prezentovala bakalářskou práci na téma Typy obalů a jejich zastoupení v komunálních odpadech. Byla představena hlavní motivace práce, návaznost na legislativu a ekologické aspekty. Studentka popsala jednotlivé druhy obalových prostředků a jejich hlavní charakteristiky. V praktické části studentka analyzovala zastoupení dostupných obalových materiálů konkrétních produktů, hmotnost obalů a použitý materiál. Následně bylo na několika produktech demonstrováno zastoupení různých obalových materiálů. Studentka po prezentaci bakalářské práce odpověděla na doplňující otázky oponenta. Předseda komise prof. Reppich se zeptal na stanovení průměrných cen za produkty a obaly ve vztahu k hmotnosti obalu a objemu produktu. Studentka odůvodnila použití jednotek a jejich vztah.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO