Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu konkrétní současné výroby hadicových spon v podniku NORMA Czech s.r.o. Hustopeče u Brna. Z následné analýzy stavu na konkrétním výrobním úseku byla navržena nová alternativní řešení výrobního procesu za účelem zvýšení efektivnosti výroby. Cílem práce je teoretické zpracování dané problematiky z pohledu výrobních možností za účelem snížení výrobních časů a nákladů na výrobu spon.
Bachelor thesis is focused on analyzing the current production status of a specific hose clamps in the company NORMA Czech s.r.o. Hustopeče. The subsequent analysis of the status of the particular manufacturing sector has been proposed alternative solutions to the manufacturing process in order to increase production efficiency. The aim of this work is theoretical treatment of the issue in terms of production capabilities in order to reduce production times and costs for the production of clamps.
Description
Citation
KHOL, L. Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Jak dochzí ke zpevňování u austenitických ocelí? Jak se hodnotí tažnost a jak se značí? Jaké jsou austenitotvorné prvky? Jak byly stanoveny ceny uvedené v práci? Proč nebylo možné stanovit výnosové procento? Proč není v projektu používáno standardních značek pro vstupy, výstupy, obsluhu, pracovníky, rozměry a pod? Student položené dotazy zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO