Proč se zabývat moderními logistickými a výrobními areály?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Domácí logistický boom přinesl 3,61 milionu čtverečních metrů moderních skladovacích prostor. Jsou zázemím pro fungování naší současné globální společnosti. Zároveň jsou zátěží pro krajinu, kterou se snažíme chránit. Jak se s tímto paradoxem vyrovnat? Týká se nás, architektů a urbanistů, problematika logistických a průmyslových areálů, které velice rychle obklopily naše sídla?
Logistic boom in Czech republic brought 3.61 milion square meters of modern storage space. They are facilities for the functioning of our contemporary global society. They are also a burden on the landscape, which we are trying to protect. How to deal with this paradox? It concerns us, architects and urban planners, the issue of logistics and industrial areas, which quickly surrounded our cities?
Description
Citation
XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 245-250. ISBN 978-80-214-4463-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO