Ab initio study of properties of Co- and Cu- doped Ni-Mn-Ga alloys

dc.contributor.authorZelený, Martincs
dc.contributor.authorSozinov, Alexeics
dc.contributor.authorBjörkman, Torbjörncs
dc.contributor.authorStraka, Ladislavcs
dc.contributor.authorNieminen, Risto M.cs
dc.coverage.issueS3cs
dc.coverage.volume2cs
dc.date.accessioned2021-08-19T10:51:47Z
dc.date.available2021-08-19T10:51:47Z
dc.date.issued2015-11-06cs
dc.description.abstractThe influence of Co and Cu doping on Ni-Mn-Ga alloy is investigated using the first-principles exact muffin-tin orbital method in combination with the coherent-potential approximation. The energy difference between the austenite (A) and the nonmodulated (NM) martensite E_A-NM depends linearly on the Cu concentration and distribution, with a minimum for all Cu at Mn sites and a maximum for all Cu at Ga sites. For alloys simultaneously doped by Co in Ni sublattice and Cu in Mn or Ga sublattice, the effects of the individual dopants on E_A-NM and (c/a)_NM and are almost independent. The alloy with composition Ni46Co4Mn24Ga22Cu4 exhibits decreased equilibrium (c/a)_NM and increased E_A-NM in comparison with Ni50Mn25Ga25, which is in agreement with the previous experimental results.en
dc.description.abstractVliv Co a Cu dopování na Ni-Mn-Ga slitinu je studován pomocí výpočtů z prvních principů metodou exaktních muffin-tin orbitalů (EMTO) v kombinaci s aproximací koherentního-potenciálu (CPA). Energetický rozdíl mezi austenitem (A) a nemodulovaným (NM) martenzitem E_A-NM závisí lineárně na koncentraci a distribuci Cu, s minimem pro všechny Cu aomy v Mn podmřížce a maximem pro všechny Cu v Ga podmřížce. U slitin současně dopovaných i Co v Ni podmřížce a Cu v Mn nebo Ga podmřížce jsou účinky jednotlivých příměsí na E_A-NM a (c/a) _NM téměř nezávislé. Slitina s složení Ni46Co4Mn24Ga22Cu4 vykazuje menší rovnovážnný tetrafonální poměr (c/a)_NM a větší E_A-NM ve srovnání se slitinou Ni50Mn25Ga25, což je v souladu s předchozími experimentálními výsledky.cs
dc.formattextcs
dc.format.extentS601-S604cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationMaterials Today: Proceedings. 2015, vol. 2, issue S3, p. S601-S604.en
dc.identifier.doi10.1016/j.matpr.2015.07.356cs
dc.identifier.issn2214-7853cs
dc.identifier.other118032cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201043
dc.language.isoencs
dc.publisherElsevier Ltd.cs
dc.relation.ispartofMaterials Today: Proceedingscs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478531500601Xcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2214-7853/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectMagnetic shape memory alloysen
dc.subjectmartensitic phase transitionsen
dc.subjecttetragonal deformationen
dc.subjectab initio calculationsen
dc.titleAb initio study of properties of Co- and Cu- doped Ni-Mn-Ga alloysen
dc.title.alternativeAb initio studium vlastností slitiny Ni-Mn-Ga dopované Co a Cucs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-118032en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.08.19 12:51:47en
sync.item.modts2021.08.19 12:14:13en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Divize progresívních kovových materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. . Masarykova Univerzita v Brněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. . Helsinki University of Technologycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. . Lappeenranta University of Technologycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
1s2.0S221478531500601Xmain.pdf
Size:
458.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
1s2.0S221478531500601Xmain.pdf