Komentovaný překlad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce má za úkol přeložit odborný text z oblasti jaderných elektráren a následně analyzovat jazykové prostředky použité v textu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – praktická část a teoretická část. Praktická část představuje samotný překlad odborného textu. Teoretická část se zabývá hlavní charakteristikou odborného stylu a analýzou jazykových (konkrétně lexikálních) prostředků.
The task of the Bachalor thesis is to translate a scientific text from the field of nuclear power plants and to analyze the language phenomena in the text. The work is divided into two major parts – practical part and theoretical part. Practical part deals with the translation of the scientific text. Theoretical part deals with the characteristics of the scientific style and with the language phenomena, namely the lexis.
Description
Citation
ILLEK, P. Komentovaný překlad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Student přednesl prezentaci velmi dobrou angličtinou a správně zodpověděl všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO