Podnikatelský plán pro založení malého podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro malý podnik. Předmětem podnikání vybrané firmy je výroba klíčů, prodej domácích elektrospotřebičů a montáž satelitní techniky. Podnikatelský plán se bude týkat přechodu fyzické osoby - živnostníka, na osobu právnickou - společnost s ručeným omezeným. Cílem práce bude zjistit, zda tento podnikatelský záměr má smysl realizovat a jestli bude pro firmu přínosem do budoucna.
My Bachelor thesis is dealing with formation of a business plan for a small enterprise. The line of business is production of keys, retail of electrical appliances and satellite technology assembly. The business plan concerns the transition from natural person – a self-employed person to legal person – a limited liability company. The aim of my thesis is to find out whether this business plan is worth implementing and if it presents a positive contribution to the firm.
Description
Citation
SVOBODA, J. Podnikatelský plán pro založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Loup, MBA (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky vedoucí: zodpovězeno Otázky oponenta: částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO