Využití kavitace v průmyslových procesech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá prieskumom aplikačného potenciálu kavitačných technológií v rôznych priemyselných odvetviach. Kavitácia predstavuje vďaka svojim vlastnostiam perspektívny nástroj pre zefektívnenie veľkého množstva priemyselných procesov vo viacerých aspektoch. Prvá časť sa venuje teoretickému popisu kavitačného javu, jeho negatívam a metódam ich detekcie. Druhá časť sa zameriava na rozbor oblastí možného využitia kavitačných technológií a spôsobom generovania kavitácie, s hlavným dôrazom na aktuálne výskumy a zistenia v oblasti uplatnenia hydrodynamickej kavitácie.
The bachelor thesis deals with the research of the application potential of cavitation technologies in various industries. Thanks to its properties, cavitation seems to be a promising tool for streamlining a large number of industrial processes in several aspects. The first part deals with the theoretical description of the cavitation phenomenon, its negatives and methods of their detection. The second part focuses on the analysis of possible usage areas of cavitation technologies and the ways of generating the cavitation, focusing on current research and findings in the area of hydrodynamic cavitation application.
Description
Citation
HAMAR, O. Využití kavitace v průmyslových procesech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) Ing. David Štefan, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce formou připravené prezentace na téma Využití kavitace v průmyslových procesech. Po uplynutí přibližně 10 minut student poděkoval za pozornost a následovalo čtení posudků vedoucího a oponenta práce. Oponentka současně uvedla svoje doplňující dotazy, na které student reagoval k spokojenosti tazatelky. V následující části se zapojili ostatní členové komise a položili své dotazy. Po vyčerpání všech otázek předseda komise podělkoval studentovi za obhajobu a tuto část SZZ ukončil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO