Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této práce je posouzení informačního systému firmy Bachl spol. s.r.o a podání návrhů na možná vylepšení. Nejdříve je představena samotná firma, její činnost a obchodní situace. Poté je popsán používaný informační systém a technologie a je provedeno jejich zhodnocení pomocí metody HOS09 a analýzy SWOT. Na základě získaných výsledků jsou poté podány návrhy na změnu stavu problémových oblastí informačního systému a jeho dílčích částí. Navrhované změny jsou ekonomicky posouzeny a jsou uvedeny předpokládané přínosy.
Aim of this thesis is to evaluate of current Information system used in Bachl spol. s.r.o. and to offer possible improvements. First is presented the company itself, it’s current activity and bussiness situation. Then are decribed it’s current used Information system and technologies and these are analyzed with HOS09 methodic and SWOT analysis. Based on the results there are offered change suggestions for the problematic areas and specific parts of the IS. Offered solutions are economically reviewed and the supposed benefits are listed.
Description
Citation
KUDLIČKA, P. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO