Návrh marketingového plánu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje proces marketingového postupu v případě nové metody použité v produktové řadě v oblasti zdravotnictví. První část práce se zabývá možnými marketingovými nástroji. Druhá část je zaměřena na analýzu aktuálního stavu nabídky na trhu a konkurenceschopnosti produktů se stejnou cílovou skupinou. Třetí část obsahuje marketingový plán pro uvedení produktu na trh a podporu jeho prodeje.
This bachelor thesis describes the process of a marketing procedure in case of a new method used in the product line in the medical field. The first part deals with the possible marketing tools. The second part focuses on the analysis of the current market supply and competitiveness of the products with the same target group. The third part includes the marketing plan for the launch of the product and its sales support activities.
Description
Citation
BARDOŇ, M. Návrh marketingového plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. Otázka: Který z návrhů bude nejobtížnější realizovat (zdroje, náklady apod.)? - zodpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Otázky: Jedná se o produkt na bázi nanotextilií? Jaký je literární základ bakalářské práce? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO