Galéria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektu

but.committeedoc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Radka Kantová, Ph.D. - člen, Ing. Michal Král - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil svou diplomovou práci na téma Galéria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektu. Na začátku student představil umístění a informace o stavbě na které navázaly širší dopravní vztahy s koordinační situací. Dále představil časový a finanční objektový plán stavby a studii hlavních technologických etap. Popsal etapu hrubé spodní stavby- základy, pilotáž, železobetonovou základovou desku, dále hrubou vrchní stavbu- Nosné konstrukce. Navázal projektem zařízení staveniště a návrhem strojů, které zevrubně popsal včetně dosahů strojů. Student odpověděl na všechny otázky doc. Svoboda polepující otázku ke stavebnímu povolení, student odpověděl velmi dobře. Dále se zeptal na bednění, student pohotově odpověděl správně. Ing. Kantová se zeptala na hluk vzhledem k nasazení velkých strojů. Student popsal své navržené řešení, nebyly další otázky Ing. Král se zeptal na demontáž jeřábu po dokončení výstavby, student odpověděl velmi dobře Ing. Smolka se zeptal na zakládání pilotami, student odpověděl velmi dobřecs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programStavební inženýrství – realizace stavebcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMotyčka, Vítsk
dc.contributor.authorJakobei, Michalsk
dc.contributor.refereeŠtěpán, Richardsk
dc.date.accessioned2022-02-08T04:58:30Z
dc.date.available2022-02-08T04:58:30Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractHlavným zámerom tejto diplomovej práce je podrobné spracovanie vybraných častí stavebne technologického projektu pre stavbu obchodného domu Galéria Lučenec na základe poskytnutej projektovej dokumentácie od generálneho projektanta. Typovo sa jedná a rozsiahlu novostavbu s monoliticko-oceľovou nosnou konštrukciou v centre mesta Lučenec. Diplomová práca sa skladá z hlavných častí ako je technická správa stavebne technologického projektu, koordinačná situácia stavby a objektový časový a finančný plán. V rámci hlavného objektu je popísaná štúdia hlavných technologických etáp výstavby, vypracovanie projektu zariadenia staveniska spolu s výkresovou dokumentáciou a technickou správou, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, časový plán hlavného stavebného objektu a položkový rozpočet. V rámci technologické predpisu a kontrolného plánu je diplomová práca zameraná na realizáciu a kontrolu monolitických konštrukcií hrubej vrchnej stavby. V záverečnej časti projektu sú kapitoly venované témam ako bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zhodnotenie certifikácie LEED 2009, postup na zabezpečenie stavebnej jamy a posúdenie hlavného montážneho prostriedku.sk
dc.description.abstractThe main purpose of this thesis is to describe in detail the processes of selected parts of the construction technology project for the construction of the department store Galéria Lučenec, based on the project documentation provided by the principal engineer. It is a large-scale new building with a cast-in-place reinforced concrete load-bearing structure with steel elements located in the center of Lučenec. The diploma thesis consists of the main parts such as the technical report of the construction technology project, a detailed coordination situation of the construction site, and a detailed time and financial plan of individual buildings. Within the main building, a study of the main technological stages of construction, elaboration of the project site equipment together with the associated design documentation and the technical report, design of the main construction machines and mechanisms, time schedule of the main building processes, and an item budget are described. Within the technological regulation and the control plan, the diploma thesis is focused on the cast-in-place structures of the superstructure. In the final part of the project, there are chapters devoted to topics such as occupational health and safety on the construction site, evaluation of LEED 2009 certification, the procedure for securing the construction pit, and the assessment of the main vertical lifting mechanisms.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationJAKOBEI, M. Galéria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141977cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203844
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavebno-technologický projektsk
dc.subjectobchodné centrumsk
dc.subjectpilótysk
dc.subjectzákladová doskask
dc.subjectmonolitická konštrukciask
dc.subjectLučenecsk
dc.subjectpodzemná garážsk
dc.subjectzariadenie staveniskask
dc.subjectvežový žeriavsk
dc.subjectautočerpadlosk
dc.subjectpaženie.sk
dc.subjectConstruction technology projecten
dc.subjectdepartment storeen
dc.subjectpiled foundationsen
dc.subjectfoundation slaben
dc.subjectcast-in-place structureen
dc.subjectLučenecen
dc.subjectunderground garageen
dc.subjectsite equipmenten
dc.subjecttower craneen
dc.subjectconcrete pumpen
dc.subjectsheet piling.en
dc.titleGaléria Lučenec - vybrané části stavebně technologického projektusk
dc.title.alternativeGaléria Lučenec - selected parts of the construction technology planen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-01cs
dcterms.modified2022-02-07-18:03:56cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141977en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:58:30en
sync.item.modts2022.02.08 04:18:29en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
32.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
19.04 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58773.pdf
Size:
77.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58773.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58859.pdf
Size:
915.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58859.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141977.html
Size:
1.45 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141977.html
Collections