Stavebně technologická studie bytového domu Bochořákova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce obsahuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt bytového domu na Bochořákově ulici v Brně. Ze zpracovávané dokumentace se bude jednat především o technologickou studii realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt, časový a finanční plán stavby, základní koncepci staveništního provozu, technologický předpis pro provádění zděných konstrukcí a technickou zprávu ke stavebně technologické studii.
Bachelor thesis contains selected parts of technological studies for the construction of apartment blocks on Bochořákova street in Brno. The processed documents will be discussed primarily a technological study of technological realization of the main stages for the specified object, time and financial plan construction, the basic concept of the building operation, technological code for masonry structures and the technical report for the construction of technological study.
Description
Citation
CHLOUPEK, J. Stavebně technologická studie bytového domu Bochořákova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO