Rozšířené uživatelské rozhraní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace poskytující rozšířené uživatelské rozhraní počítače. Pro výstup aplikace je použit dataprojektor, jehož umístění nemusí být přímo kolmé k promítané rovině. Kamera umožňuje detekci této roviny.
Bachelor's thesis deals with design and implementation of application. Application provides augmented user interface for computer. Output of application is a projector. The position of projector doesn't need to be directly perpendicular to the projected plane. The camera makes possible the detection of this plane.
Description
Citation
STUDENÍK, P. Rozšířené uživatelské rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na doplňující dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B". Otázky u obhajoby: Jaká omezení má v současnosti vaše řešení? Které zamýšlené vlastnosti se Vám (ne)podařilo implementovat? Experimentoval jste s přesností kalibrace systému projektor-kamera? Jaký vliv na přesnost a funkčnost má pozice projektoru a kamery vůči projekční ploše? Uvažoval jste při realizaci nad využitím OpenGL a existujících GUI knihoven s podporou OpenGL?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO