Robustní detekce systolických peaků v signálu PPG

but.committeedoc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Larisa Chmelíková (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. položil otázku ohledně použitého českého literárního zdroje. Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku, v čem spočívají problémy ve Vaší databázi (otázka vyplývá z úspěšnosti kvality detekce)? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNěmcová, Andreacs
dc.contributor.authorGálík, Pavelcs
dc.contributor.refereeSmital, Lukášcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:10Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:10Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá detekcí systolických peaků a jejich využití v signálu PPG. V dnešní době je PPG signál hojně využíván v přenosných zařízeních jako jsou například chytré hodinky, a přispívá k monitorování vitálních funkcí v průběhu celého dne. V teoretické části je popsána morfologie srdce a průběh EKG signálu, který souvisí s PPG. Dále se popisuje průběh signálu PPG, jeho využití a metody snímání. V další části jsou popsány vybrané metody detekce systolických peaků. Praktickým cílem této bakalářské práce je nasnímání dat a vytvoření vlastní databáze PPG signálů. Jako referenční hodnota byl nasnímán signál EKG. Byl navrhnut a otestován algoritmus pro detekci systolických peaků v PPG signálu. V závěru práce jsou diskutovány dosažené výsledky s poznatky jiných autorů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with systolic peak detection and their usage within the PPG signal. PPG signal is widely used by portable devices like smartwatch which contributes to monitoring of vital functions during the day. The theoretical part describes heart morphology and ECG signal development which is related to PPG. Furthermore, the PPG signal is described together with its usage and recording methods. Other part describes chosen methods for systolic peak detection. The practical aim of this bachelor’s thesis is to record data and to create own PPG signal database. ECG signal has been recorded as a referential value. The algorithm for systolic peak detection has been developed and tested. In conclusion achieved results are discussed with findings of different authors.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationGÁLÍK, P. Robustní detekce systolických peaků v signálu PPG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142060cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205731
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPPGcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectdetekce peakůcs
dc.subjectsrdcecs
dc.subjectalgoritmuscs
dc.subjectsystolický dějcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectPPGen
dc.subjectECGen
dc.subjectpeak detectionen
dc.subjecthearthen
dc.subjectalgorithmen
dc.subjectsystolic episodeen
dc.subjectdatabaseen
dc.titleRobustní detekce systolických peaků v signálu PPGcs
dc.title.alternativeRobust detection of systolic peaks in PPG signalen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-11:42:39cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142060en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:10en
sync.item.modts2022.06.16 08:13:19en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
4.89 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142060.html
Size:
8.66 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142060.html
Collections