Hnědouhelné elektrárny ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hnědouhelnými elektrárnami v České republice. V první části se rozebírá hnědé uhlí jako nerostná surovina, jeho těžba v ČR, dopady těžby na životní prostředí a ekologické územní limity. Druhá část se věnuje termodynamickým pracovním cyklům probíhajících v elektrárně. Dále rozebírá jednotlivé technologické části hnědouhelné elektrárny včetně zařízení a postupů při čištění spalin. V poslední části jsou popsány nejvýznamnější hnědouhelné elektrárny v ČR, jejich stručná historie, technické parametry a plánovaná životnost.
The thesis describes brown-coal power plants in the Czech Republic. The first part discusses brown coal as a mineral raw material, its mining in the Czech Republic, the impact of mining on the environment and ecological territorial limits.. The second part deals with the Thermo-dynamic working cycles in the power plant. Also deals with various technological parts of brown-coal power plant, including equipment and procedures for the cleaning of exhaust gases. The last part describes the most important individual brown-coal power plants in the Czech Republic, their brief history, the technical parameters and the planned service life.
Description
Citation
ŠPERKA, R. Hnědouhelné elektrárny ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO