Regulace napěťového profilu v distribučních sítích nízkého napětí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá regulátormi napäťového profilu v distribučných sieťach nízkeho napätia. V prvej časti teoretického rozboru je riešený pohľad na nedostatočnú eliminináciu pripojovania obnoviteľných zdrojov energie na distribučnú sieť. Následne bol publikovaný prehľad činiteľov predstavujúcich kvalitu elektrickej energie v sieti NN. V druhej časti je podrobný rešerš jednotlivých regulátorov napätia pri ohľade na ich špecifickú riešiteľnosť problému v sieti NN. V praktickej časti nasledoval výber a realizácia sériového regulátoru napätia a následne jeho experimentálne overenie funkcie v sieti nízkeho napätia.
This paper deals with controlling the voltage profile in low voltage distribution networks. In the first part of the theoretical analysis is the solution view of inadequate elimination connecting renewable energy sources on distribution network. Subsequently, in a published review of factors representing the power quality in LV. The second part is a detailed search of the individual voltage regulators in consideration their specific solvability in LV. In the practical part will followed by the selection and realization of serial voltage regulator and consequently it´s experimental verification functions in low-voltage network.
Description
Citation
KOŠTIALIK, M. Regulace napěťového profilu v distribučních sítích nízkého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-11
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Regulace napěťového profilu v distribučních sítích nízkého napětí. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Ing. Topolánek požaduje vysvětlení schématu zapojení, proč byl zvolen zrovna tento způsob zapojení, student tento krok vysvětlil a odpověděl další dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO