LED display pro dopravník testbedu I4.0

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem hardware a tvorbou a software pro maticový LED displej, který bude následně použit v projektu barman. LED displej je ovládán pomocí mikrokontroléru. Uchycen je mezi hliníkovými profily, tvořícími jeho rám. Jeho funkce je zobrazování informací a tvorba grafického uživatelského rozhraní výdejního dopravníkového pásu.
The bachelor’s thesis deals with the design of hardware and the creation of software for a matrix LED display, which will then be used in the bartender project. The LED display is controlled by a microcontroller. It is attached between the aluminum profiles forming its frame. Its function is to display information and create a graphical user interface for the dispensing conveyor belt
Description
Citation
RÁZEK, S. LED display pro dopravník testbedu I4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO